Archive for May 2012

กระทรวงพลังงานยืนยัน เดินหน้าต่อบัตรเครดิตพลังงาน   Leave a comment

พล.ต.ท.ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ประธานติดตามการดำเนินงานโครงการบัตรเครดิตพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงระบบและยกระดับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงาน ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้าดังนี้

1.กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกบัตรเครดิตพลังงาน ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้

2.สถานะ การดำเนินงานของบัตรเครดิตในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี และสามารถบริหารจัดการได้ โดยภาระหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง และหนี้ค้างชำระสะสมอยู่ในระดับที่คงที่

3.ขณะนี้ได้มีความก้าวหน้าในการพิจารณาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงโครงการฯ ในประเด็นสำคัญคือ

    การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรที่มีวินัยดีในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยจะมีการออกโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้มีวินัยดีดังกล่าว

    การเพิ่มระบบการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่มีการใช้บัตรเครดิตพลังงานอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยที่ดีในการชำระหนี้ เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล หรือโปรโมชั่น 10 ระดับ

    การสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ชำระล่าช้า หรือที่ค้างชำระ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ เพื่อให้ผู้ถือบัตรกลับมาใช้บัตรและรักษาสิทธิพิเศษที่จะได้รับในภายหน้า

    การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรให้สามารถเติมเงินในบัตรเครดิตพลังงานและการชำระหนี้ที่สถานี โดยจะพัฒนาสถานีหลักกระจายตามจุดสำคัญรอบ 4 มุมเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้ารับบริการและช่วยลดระยะเวลาในการเติมก๊าซฯ

    การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่จะช่วยบริหารจัดการและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตพลังงานเป็นการเฉพาะ

    การดำเนินการใช้เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดเวลาในการเติมก๊าซและป้องกันการลักลอบนำบัตรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

“ กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการบัตรเครดิตพลังงานต่อไป เพื่อส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯอย่างเต็มที่ในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างวินัยทางการเงินและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะต่อไป” พล.ต.ท. ดร.วิเชียรโชติ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล: newswit.com    ลงวันที่  26-05-2012    by  creditonhand

Advertisements

Posted May 26, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

“บัตรเครดิตน้ำมัน” ยังไม่ล้ม “วิเชียรโชติ” ยัน “หนี้เสีย” ลดแล้ว เร่งแก้ปัญหาชักดาบ   Leave a comment

“พลังงาน” ยืนยัน รัฐบาลไม่ยกเลิกโครงการ “บัตรเครดิตพลังงาน” เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ชี้ การดำเนินการยังอยู่ในระดับที่ดี ลั่น “หนี้เสีย” มีแนวโน้มลดลง “หนี้ค้างชำระสะสม” อยู่ในระดับคงที่ เล็งหามาตรการป้องกันถือใช้บัตรชอบชักดาบ อมเงินค้างชำระ

 

พลตำรวจโท ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการบัตรเครดิตพลังงาน โดยยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกตามที่มีข่าวอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น

 

พลตำรวจโท ดร.วิเชียรโชติ ยืนยันว่า การดำเนินงานของโคงการฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี สามารถบริหารจัดการได้ ภาระหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง และหนี้ค้างชำระสะสมอยู่ในระดับคงที่

 

ทั้งนี้ จะหารือพิจารณาหาข้อสรุปในการปรับปรุงโครงการฯ อาทิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรที่มีวินัยดีในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น การสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ชำระล่าช้าหรือค้างชำระ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ เพื่อให้ผู้ถือบัตรกลับมาใช้บัตรและรักษาสิทธิพิเศษที่จะได้รับในภายหน้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ

 

ขอบคุณข้อมูล:paidoo.net/article/8040463.html   ลงวันที่ 19-05-2012  by  creditonhand

Posted May 19, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with