“บัตรเครดิตน้ำมัน” ยังไม่ล้ม “วิเชียรโชติ” ยัน “หนี้เสีย” ลดแล้ว เร่งแก้ปัญหาชักดาบ   Leave a comment

“พลังงาน” ยืนยัน รัฐบาลไม่ยกเลิกโครงการ “บัตรเครดิตพลังงาน” เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ชี้ การดำเนินการยังอยู่ในระดับที่ดี ลั่น “หนี้เสีย” มีแนวโน้มลดลง “หนี้ค้างชำระสะสม” อยู่ในระดับคงที่ เล็งหามาตรการป้องกันถือใช้บัตรชอบชักดาบ อมเงินค้างชำระ

 

พลตำรวจโท ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการบัตรเครดิตพลังงาน โดยยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกตามที่มีข่าวอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น

 

พลตำรวจโท ดร.วิเชียรโชติ ยืนยันว่า การดำเนินงานของโคงการฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี สามารถบริหารจัดการได้ ภาระหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง และหนี้ค้างชำระสะสมอยู่ในระดับคงที่

 

ทั้งนี้ จะหารือพิจารณาหาข้อสรุปในการปรับปรุงโครงการฯ อาทิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรที่มีวินัยดีในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น การสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่ชำระล่าช้าหรือค้างชำระ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ เพื่อให้ผู้ถือบัตรกลับมาใช้บัตรและรักษาสิทธิพิเศษที่จะได้รับในภายหน้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ

 

ขอบคุณข้อมูล:paidoo.net/article/8040463.html   ลงวันที่ 19-05-2012  by  creditonhand

Advertisements

Posted May 19, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: