ความสำคัญของเรื่อง   Leave a comment

เงินกู้ในช่วงเศรษฐกิจหลังฟองสบู่แตกของไทยในปี 2541 สถาบันการเงินทั้งหลายต้องประสบกับปัญหาลูกหนี้ ไม่สามารถจะผ่อนชำระหนี้คืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะการกู้ยืมเงินไปนั้นได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ตามที่แจ้งไว้กับผู้ให้เงินกู้หรือเปล่า หรือจะเป็นเพราะการประกาศภาวะอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ที่ทำให้ค่าของเงินบาทฟุบแฟบลงจนแทบติดดิน ธุรกิจการผลิต การค้า การพาณิชย์ ส่วนใหญ่เรียกได้ว่าเกือบทั่วทุกหัวระแหง ได้รับผลกระทบกันโดยทั่วหน้า ถึงขั้นขาดทุน ล้มละลาย ต้องเลิกกิจการไปก็มีเยอะ
สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบมหาศาลต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจทั้งหลาย นับแต่เวลานั้นเป็นต้นมา คำว่า NPL ก็ได้เป็นคำฮิตติดตลาด คุ้นหูของคนทั่วไป เนื่องจากใน ภาวะการณ์ดังกล่าว สถาบันการเงินทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้รัฐและสาธารณชนได้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงของการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นหนทางที่จะได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี และทันต่อเหตุการณ์

Advertisements

Posted December 4, 2010 by onhandannuity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: